در محضر کیمیاگر اعظم

اکثر افرادی که هدفشان قبولی در دانشگاه فرهنگیان است این نگرانی را دارند که این دانشگاه ظرفیت قبولی پایینی دارد. اما راهکار این قضیه چیست و این افراد باید چکار کنند؟؟؟ این سوال را محمدحسین جدیدی‌نژاد مشاور موفقیت تحصیلی در ویس زیر پاسخ میدهد: عیدی ویژه‌ی اپلیکیشن خویشاوره را از دست ندهید  

در محضر کیمیاگر اعظم

هدف بسیاری از دانش آموزان رتبه اول شدن در کنکور است اما این هدف بزرگ فقط با زیاد درس خواندن محقق نمیشود.   محمدحسین جدیدی ‌نژاد مشاور موفقیت تحصیلی در ویس زیر راهکار این موضوع را توضیح میدهد: محتوای ویژه‌ی درس در عیدِ اپلیکیشن خویشاوره را از دست ندهید.