آنفوالانزای بهمن ماه(قسمت آخر)

راهکاری برای پیشرفت درکنکوراز بهمن ماه درنظر داری؟؟? واقعا دیگه وقتی برای پیشرفت کردن هست??
#آنفولانزای_بهمن #جدیدی_نژاد